promo.png
2019 Tisk

Neděle, 12. 1. 2020

Uplynulý rok v kostce:

 • 17. - 20. ledna účast na kurzu lavinových prací JČZBK na Spáleništi
 • 16. února složena zkouška lavinových prací ZLP 2
 • 30. - 31. března výjezdní trénink v Brně na Ergonu a v Bořím lese u Břeclavi
 • 4. - 7. dubna společný trénink se slovenskými záchranáři na Spáleništi
 • 28. dubna 1. místo na výběrovém závodě na MČR v Žatci
 • 17. května úspěšné složení atestů Ministerstva vnitra specializace plochy v Raspenavě
 • 7. 9. června účast na IMZ sutiny, pořádaném GŘ HZS v Mimoni
 • 14. - 23. června účast na expedici Slaná voda v italském Garganu
 • 21. - 28. července letní výcvikový tábor jihočeské brigády na Spáleništi
 • 27. července 2. místo na Českém poháru vodních prací v Přední Výtoni
 • 16. - 18. srpna zátěžová expedice Air fresh na Orlíku
 • 24. srpna 5. místo na Českém poháru terénního vyhledávání v Pelhřimově
 • 5. října 7. místo na Mistrovství ČR SZBK v Žatci
 • 5. -6. listopadu účast na taktickém cvičení složek IZS na Křemešníku
 • k tomu spousta dalších tréninků, ukázek, splnění hospitací na národního rozhodčího, první posuzované zkoušky, složení zkoušek na rozhodčího mezinárodního zkušebního řádu IPO-R, zvolení do pracovní skupiny plochy při GŘ HZS, jmenování do Odborné kynologické komise při GŘ HZS
 • 4. ledna 2020 na výroční členské schůzi JČZBK získala Brigita ocenění Pes roku 2019